Super, zoveel praktische voorbeelden en openheid!

Van 11 – 13 november hebben we een weekend lang opgetrokken met 18 stellen die gaan trouwen. Een aantal van hen al met een concrete trouwdatum, maar ook sommige stellen die daar nog wat verder vandaan staan en ‘gewoon’ in elkaar willen investeren. We kijken terug op een prachtig weekend waarvan we graag iets delen!

Tijd voor twee – veel te kort!

Het programma dat de stellen tijdens het weekend doorliepen is inmiddels een beproefd concept. Elke thema wordt geïntroduceerd door middel van een studie (lezing) die door één van de team-echtparen wordt gegeven. Daarbij delen zij ervaringen uit hun eigen huwelijk en koppelen dat aan theorie die past bij het onderwerp. Na een studie krijgen de stellen volgens “tijd voor 2” om door te praten over het thema. Zo staan ze na de studie Levensverhaal onder andere stil bij de vragen “Uit wat voor soort gezin kom jij?” en “Waarin zie jij de invloed van jouw opvoeding en achtergrond op jouw leven terug?”. Een aantal reacties geven goed weer wat dit de stellen het afgelopen weekend heeft opgeleverd:

“Het was heel fijn om herkenning te vinden bij de stellen die de studie geven en hier dan vervolgens samen over door te kunnen praten.”

“Super zoveel praktische voorbeelden en openheid waarmee gesproken wordt.”

“De opdrachten en gespreksvragen hebben ons echt geholpen om elkaar beter te begrijpen!”

“Sommige onderwerpen vinden we moeilijk om te bespreken, maar door de studies zijn we met elkaar in gesprek gekomen!”

Ook ruimte voor gezelligheid

Naast de lezingen en de tijd voor twee, is er in het PrePairweekend ook volop ruimte voor gezelligheid, ontspanning en sportiviteit. Zo was er zaterdagmiddag een actief programma waarin samenwerken en communicatie centraal staan. ’s Avonds is er altijd wel een groep die elkaar opzoekt voor een spelletje of gezellig de dag afsluit bij het kampvuur, zo ook dit weekend. De locatie (conferentiecentrum de Glind) biedt daar ook alle mogelijkheden toe met diverse ruimtes en veel groen rondom de gebouwen.

Zondag – Slot

Op zondag hebben we het weekend afgesloten met een mooie dienst en zegenbede. De stellen mochten op een briefje alle “parels en puzzels” van hun relatie schrijven en dit bij het kruis brengen. In de wetenschap dat God hen kent, trouw is en mee gaat in hun relatie en huwelijk. Wat een prachtig moment!

Enthousiast geworden?

Het volgende weekend is van 31 maart t/m 2 april. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen en we hopen weer een nieuwe groep stellen met trouwplannen te verwelkomen! Graag tot dan!